Navigatie Link overslaanHome » Giften-Sponsoring » Maximaal Belastingvoordeel

Giften met Maximaal Belastingvoordeel

Wilt u jaarlijks een gift schenken aan Stichting de Mantel dan kunt u overwegen de gift voortaan periodiek te doen. Fiscaal is een periodieke gift namelijk veel aantrekkelijker: u heeft geen last meer van de drempel of het maximum schenkingsbedrag. Dat kan behoorlijk schelen.

Bij een (al dan niet gezamenlijk) drempelinkomen van 50.000 euro levert een periodieke gift (1% x 50.000 =) 500 euro méér aftrek op. Bij een IB-tarief van 42% bedraagt het jaarlijkse voordeel € 210.

Wel bent u verplicht om gedurende minimaal 5 jaar dat bedrag te blijven geven. Het goede doel kan de gift dus opeisen, tenzij u tussentijds overlijdt. Wel wordt in de overeenkomst tussen u en Stichting de Mantel vastgelegd dat de giften gestopt worden bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, overlijden, faillissement van de ANBI en verlies van de ANBI-status. Voorwaarde is wel dat u als schenker niet of nauwelijks invloed heeft op deze situaties. Werkloosheid door ontslag te némen is dus geen geldige reden om de giften te staken.

LET OP: De drempel en het maximum blijven voor uw overige giften bestaan zolang u deze giften niet heeft omgezet in periodieke gifen. Daarom is het aan te raden om al uw giften om te zetten in periodieke gifen als u maximaal van de fiscale voordelen wilt profiteren.


Geen notaris meer nodig

Tot voor kort moest een periodieke gift worden gegoten in de vorm van een notariële akte. Met ingang van 1 januari 2014 hoeft u niet meer naar de notaris, maar is een onderhandse akte voldoende. De akte moet wel aan een aantal eisen voldoen.


Wilt u een periodieke gift doen aan Stichting de Mantel mail ons info@demantel.nl en wij maken de overeenkomst voor u in orde.

Bij voorbaat dank.

Klik door naar een voorbeeld overeenkomst Voorbeeld overeenkomst periodieke gift