Navigatie Link overslaanHome » Giften-Sponsoring

Giften - Sponsering

Stichting de Mantel werkt alleen met vrijwilligers. Elk winstoogmerk wordt uitgesloten. Er worden gelden ingezameld om het deelnemen aan de activiteiten laagdrempelig te houden en om de kosten te dekken.

Ter verkrijging van de benodigde geldmiddelen zal de stichting ook schenkingen, legaten of erfstellingen kunnen aanvaarden.

Storten van Sponsorgelden, Giften of Donaties

U kunt geld storten op de rekening van Stichting de Mantel - Hilversum:

IBAN: NL29INGB0004436666

Mocht u een schenking willen doen aan Stichting de Mantel, dan is het mogelijk om uw (bedrijfs)naam op deze pagina te laten zetten. Neem voor schenkingen contact op met het secretariaat, zie Contactpagina.

ANBI status

Stichting de Mantel heeft de ANBI status van de belastingdienst dossiernummer 29401.
RSIN 817619975.