Navigatie Link overslaanHome » Over de Mantel » Financiële verantwoording » 2019 Jaarverslag

Financieel Jaarverslag 2019 Stichting de Mantel

  Inkomsten Uitgaven
Weekend maart €  0,00 €   0,00
Weekend 13-16 juni €  2.881,50 €   2.790,35
Weekend december €  1.887,50 €   1.924,40
Weekenden €   4.769,00 €    4.714,75
Diverse kosten €       262,49
Schenkingen  €      100,00
Vanuit reservering €      108,24
Totalen €  4.977,24 €  4.977,24

ING betrtaalrekening NL29.INGB.0004.4366.66

Saldo per 01-01-2019: €   2.018,40

Saldo per 31-12-2019: €   3.803,78

TOELICHTING

Saldo

Het weekend van december 2018 is pas in januari 2019 betaald. Het saldo op 1-1-2019 valt hierdoor hoger uit. De kosten voor dit weekend (€ 1.732,05) zijn vermeld in het jaarverslag over 2018.

Weekenden

In 2019 hebben we 2 weekenden kunnen organiseren. De inkomsten en de uitgaven zijn per weekend vermeld. De deelnemers en vrijwilligers dragen de kostprijs zelf.

Weekend 13 - 16 juni:                        33 deelnemers

Weekend 13 – 15 december:            47 deelnemers

Diversen

Hieronder staan alle uitgaven vermeld die niet bij een andere kostenpost horen. Hieronder vallen de kosten voor een internet abonnement bij Vevida en kosten voor de rekening courant bij ING Bank.

Schenkingen

Alle bijdragen van sponsors ontvangen.

Vanuit reservering

Er blijft een klein negatief saldo over van € 108,24.