Navigatie Link overslaanHome » Over de Mantel » Doelstelling

Doelstelling

Zonder enige vorm van onderscheid wil Stichting de Mantel er zijn voor de armen uit het verleden en het heden. De ontmoeting met de mens staat centraal. Dit betekent samen onderweg zijn om verbeteringen of verlichting te brengen in het leven van alledag. De bijeenkomsten, vrijwilligers en normen en waarden zijn gebaseerd op het Evangelie van Jezus Christus zoals dit beschreven staat in de Bijbel.

De bijeenkomsten hebben het karakter van bezinning, viering en ontmoeting, waarbij ook praktische zaken uit het dagelijks leven aan de orde komen.

Een goede sfeer en gezelligheid zijn een belangrijke voorwaarde.