Navigatie Link overslaanHome » Over de Mantel » Financiële verantwoording » 2020 Jaarverslag

Financieel Jaarverslag 2020 Stichting de Mantel

  Inkomsten Uitgaven
Reservering Weekenden  €  3.430,00 €   0,00
Weekenden €   3.430,00 €   0,00
Diverse kosten €       277,68
Schenkingen  €      700,00
Naar reservering €   3.852,32
Totalen €  4.130,00 €  4.130,00

ING betrtaalrekening NL29.INGB.0004.4366.66

Saldo per 01-01-2020: €   3.803,78

Saldo per 31-12-2020: €   5.771,07

TOELICHTING

Saldo

Het weekend van december 2019 is pas in januari 2020 betaald. Het saldo op 1-1-2020 valt hierdoor hoger uit. De kosten voor dit weekend ( 1.924,40) zijn vermeld in het jaarverslag over 2019.


Weekenden

In 2020 hebben we vanwege de COVID-19 pandemie geen weekenden kunnen organiseren. Omdat een groot deel van de vaste deelnemers maandelijks bedragen overmaakt, zijn er wel inkomsten.

Diversen

Hieronder staan alle uitgaven vermeld die niet bij een andere kostenpost horen. Hieronder vallen de kosten voor een internet abonnement bij Vevida en kosten voor de rekening courant bij ING Bank.

Schenkingen

Alle bijdragen van sponsors ontvangen.

Naar reservering

Er is een positief saldo van € 3.852,32.